Wilijo u nos - Kabaret Antyki

Kabaret Antyki
Kabaret Antyki
Przejdź do treści

1. „WILIJO U NOS"
    
sł. Zbigniew Stryj, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Jadwiga Spyra,
    
chórek Katarzyna Spyra
2. „WILIJO WE RUDZIE"

    
sł. Zbigniew Stryj, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Krzysztof Wierzchowski,
    
chórek Katarzyna Spyra
3. „NOC CICHO I ŚWIYNTO"

    
sł. Grzegorz Poloczek, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Grzegorz Poloczek,
    
chórek Katarzyna Spyra
4. „NIM DZIECIĄTKO PRZYJDZIE"

    
sł. Rufin Podolski, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Jadwiga Spyra,
    
chórek Jan Goik, Andrzej Potępa
5. „STRYJOWO PASTORAŁKA"

    
sł. Zbigniew Stryj, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Zbigniew Stryj
6. „KOLYNDA SPOD SZYBÓW I HUT"

    
sł. Zbigniew Stryj, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Paweł Kubik, Jadwiga Spyra, Katarzyna Spyra,
    
skrzypce Marzena Woźniak
7. „CHOCIAŻ NIEBO W ŁUNACH"

    
sł. Rufin Podolski, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Dariusz Niebudek,
    
skrzypce Marzena Woźniak
8. „NA DRODZE DO BETLEJEM"

    
sł. Rufin Podolski, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Katarzyna Spyra, Paweł Kubik,
    
skrzypce Marzena Woźniak
9. „PASTORAŁKA BESKIDZKA" / „PASTORAŁKA Z GÓR" /

    
sł. Rufin Podolski, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Marta Tadla chórek Katarzyna Spyra, Jadwiga Spyra,
    
skrzypce Marzena Woźniak
10. „POBŁOGOSŁAW Z BETLEJ EMU"

    
sł. Maria Pańczyk, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Katarzyna Spyra
11. „IDOM ŁOD BYTONIA"

    
sł. Rufin Podolski, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Krzysztof Wierzchowski,
    
chórek Marta Tadla, Jadwiga Spyra, Katarzyna Spyra, Jan Goik, Andrzej Potępa,
    
akordeon Marek Andrysek
12. „BETLYJKI"

    
sł. Rufin Podolski, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Bernard Krawczyk,
    
chórek Katarzyna Spyra
13. „FUNKY ALLELUJA"

    
sł. Jadwiga Spyra, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Dariusz Niebudek, Marta Tadla, Jadwiga Spyra, Katarzyna Spyra, Krzysztof Wierzchowski,
    
saxofon Krzysztof Kapel
14. „LECI PRZEZ CIYMNE NIEBO ŚLĄSKA"

    
sł. Rufin Podolski, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Bernard Krawczyk,
    
chórek Jadwiga Spyra, Katarzyna Spyra, Jan Goik, Andrzej Potępa
15. „JUŻ PRZEZ POLA IDĄ ŚWIĘTA"

    
sł. Rufin Podolski, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Jadwiga Spyra,
    
chórek Katarzyna Spyra, Jan Goik, Andrzej Potępa
16. „GDY ŚWIAT CAŁY W ŚNIEGU" / „A ZA ŁOKNYM KOLYNDA" /

    
sł. Rufin Podolski, muz. Grzegorz Spyra
    
wyk. Katarzyna Spyra, Jadwiga Spyra,
    
chórek Jan Goik, Andrzej Potępa

Wróć do spisu treści